اساتيد بيمارستان قائم (عج)اعضاي هيئت علمي گروه پوست بيمارستان قائم (عج)


شماره تماس دفتر گروه:38012861-051رديف نام و نام خانوادگي تحصيلات مرتبه علمي سمت  رزومه         پست الكترونيك     
1 دكتر محمد جواد يزدان پناه دكتراي تخصصي استاد

رئيس بخش - عضو تیم مدیریت آموزشی

cv

Yazdanpanahmj{at}mums.ac.ir

2 دكتر مهناز بني هاشمي دكتراي تخصصي استاد معاون آموزشی گروه 
cv  Banihashemim{at}mums.ac.ir  
3 دكتر پوران لايق دكتراي تخصصي استاد مسئول کتابخانه بیمارستان قائم (عج)
cv  Layeghpo{at}mums.ac.ir
4 دكتر نغمه زابلي نژاد دكتراي تخصصي استاديار دبير علمي كنفرانس هاي ادواري cv Zabolinejadng{at}mums.ac.ir 

منوی اصلی