بيمارستان امام رضا (ع)

 


 

اعضاي هيئت علمي گروه پوست بيمارستان امام رضا(ع)


 شماره تماس دفتر گروه:38025726-051


رديف نام و نام خانوادگي تحصيلات مرتبه علمي سمت رزومه           پست الكترونيك        
1 دكتر مسعود ملكي دكتراي تخصصي استاد مدير گروه پوست cv  Malekim[at]mums.ac.ir
2 دكتر احمدرضا طاهري بجد دكتراي تخصصي دانشيار رئيس بخش - مسئول آموزش كارورزان cv  
3 دكتر وحيد مشايخي قويونلو دكتراي تخصصي دانشيار رئيس مركز تحقيقات سالك cv Mashayekhiv[at]mums.ac.ir
4 دكتر يلدا ناهيدي دكتراي تخصصي دانشيار مسئول آموزش كارآموزان cv Nahidiy[at]mums.ac.ir 
5 دكتر بيتا كيافر دكتراي تخصصي استاديار

مسئول آموزش کارورزان

مسئول کمیته پژوهشی 

cv kiafarb[at]mums.ac.ir 
6 دكتر سارا صبوري راد دكتراي تخصصي استاديار رابط آموزش مداوم  cv  Sabourirads[at]mums.ac.ir
7 دکتر صادق وهابی املشی دکترای تخصصی استادیار   cv Vahabis[at]mums.ac.ir 

 

 

 

منوی اصلی