پيشكسوتان


اساتيد هيئت علمي پيشكسوت گروه پوست


 رديف  نام و نام خانوادگي  تحصيلات  مرتبه علمي    رزومه   
      1  دكتر حسین خلیلی
 دكتراي تخصصي            استاد CV
 دكتر محمود بلورساز
 دكتراي تخصصي           استادیار
CV
 دکتر کاظم مستوفی
 دكتراي تخصصي           استاد  CV
دکتر سيد رضا نوربخش  دكتراي تخصصي           استادیار
 CV
 دکتر زری جاویدی
 دكتراي تخصصي           استاد   CV
 دکتر سرور الزمان فامیلی
 دكتراي تخصصي           دانشیار  CV
      7 دکتر فخر الزمان پزشک پور دکترای تخصصی           استاد  CV
8 دكتر مهناز بني هاشمي دكتراي تخصصي استاد  

منوی اصلی