اساتيد بازنشسته


اساتيد هيئت علمي بازنشسته گروه پوست


 رديف  نام و نام خانوادگي  تحصيلات  مرتبه علمي    رزومه   
      1  دكتر حسین خلیلی
 دكتراي تخصصي            استاد CV
 دكتر محمود بلورساز
 دكتراي تخصصي           استادیار
CV
 دکتر کاظم مستوفی
 دكتراي تخصصي           استاد  CV
دکتر سيد رضا نوربخش  دكتراي تخصصي           استادیار
 CV
 دکتر زری جاویدی
 دكتراي تخصصي           استاد   CV
 دکتر سرور الزمان فامیلی
 دكتراي تخصصي           دانشیار  CV
      7 دکتر فخر الزمان پزشک پور دکترای تخصصی           استاد  CV

منوی اصلی