اعضاي هيات علمي

 


بيمارستان امام رضا(ع)

اعضاي هيئت علمي گروه پوست بيمارستان امام رضا(ع)

 

رديف نام و نام خانوادگي تحصيلات مرتبه علمي سمت رزومه 
1 دكتر مسعود ملكي دكتراي تخصصي استاد مدير گروه پوست cv
2 دكتر احمدرضا طاهري بجد دكتراي تخصصي دانشيار رئيس بخش - مسئول آموزش كارورزان cv
3 دكتر وحيد مشايخي قويونلو دكتراي تخصصي دانشيار رئيس مركز تحقيقات سالك cv
4 دكتر يلدا ناهيدي دكتراي تخصصي دانشيار مسئول آموزش كارآموزان cv
5 دكتر بيتا كيافر دكتراي تخصصي استاديار مسئول كميته پژوهشي cv
6 دكتر سارا صبوري راد دكتراي تخصصي استاديار   cv
7 دکتر صادق وهابی املشی دکترای تخصصی استادیار   cv


 

بيمارستان قائم (عج)

 

اعضاي هيئت علمي گروه پوست بيمارستان قائم (عج)

 

رديف نام و نام خانوادگي تحصيلات مرتبه علمي سمت  رزومه 
1 دكتر محمد جواد يزدان پناه دكتراي تخصصي استاد

رئيس بخش - عضو تیم مدیریت آموزشی

cv

2 دكتر مهناز بني هاشمي دكتراي تخصصي استاد معاون آموزشی گروه 
cv
3 دكتر پوران لايق دكتراي تخصصي استاد مسئول کتابخانه بیمارستان قائم (عج)
cv
4 دكتر نغمه زابلي نژاد دكتراي تخصصي استاديار دبير علمي كنفرانس هاي ادواري cv


 

معاون آموزشی 

 

رديف نام و نام خانوادگي تحصيلات مرتبه علمي سمت  رزومه 
2 دكتر مهناز بني هاشمي دكتراي تخصصي استاد معاون آموزشی گروه 
cv 


 

 

منوی اصلی