مدير گروه

 

  نام و نام خانوادگی: دكتر مسعود ملكي    
  تحصيلات: متخصص پوست  
  سمت/ رتبه: مدير محترم گروه پوست دانشكده علوم پزشكي مشهد /استاد  
  تلفن: 38022488-051  
  پست الكترونيكي:

 malekim[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
  آدرس محل كار:

مشهد، بیمارستان امام رضا(ع) ، گروه پوست

 

منوی اصلی