درباره گروه

 

قسمتهاي مختلف بخش شامل بخش هاي بيماران بستري (مردان و زنان)،اتاق هاي عمل سرپايي ، اتاق کرايو و الکتروسرجري،درمانگاههاي پوست عمومي ، پمفيگوس،و سالک ، واحد ليزر ،واحد نور درماني، يونتوفورزيس مي باشدکه در اين واحدها اقداماتي نظير کرايوتراپي، الکتروسرجري، جراحي هاي پوستي شامل حذف ضايعات و بيوبسي ، ميکرودرم ابريشن،پيلينگ شيميايي،تزريق بوتاکس،يونتوفورزيس(جهت درمان هيپرهيدروز)،ليزر تراپي (براي موهاي زائد)و نوردرماني(به عنوان تنها مرکز پيشرفته نوردرماني در شمال شرق کشور و براي درمان پسوريازيس ، ويتيليگو ولنفوم هاي پوستي ) توسط و يا با نظارت اعضاي هيئت علمي و متخصصين پوست دانشگاه انجام مي شود .در اين مراکز آموزش در دو مقطع پزشکي عمومي و تخصصي (در حال حاضر 19 دستيار تخصصي) ارائه مي گردد. تختهاي فعال شامل 15 تخت در بيمارستان امام رضا و 11 تخت در بيمارستان قائم مي باشد.

 
     

منوی اصلی