معرفی گروه پوست دانشکده علوم پزشکی مشهد

 

تا مهرماه 1319 در مشهد و همچنین سایر شهرستان های استان خراسان در هیچ یک ، بخش پوست وجود نداشت و بیماران پوستی را پزشکان عمومی و داخلی معالجه می کردند به طوریکه بخش پوست جزء بخش داخلی بود. آقای دکتر محمد تقی رادپور که از بنیان گذاران این آموزشگاه بودند و دوره دستیاری را در بخش پوست بیمارستان سن لوئی پاریس تحت نظر پروفسور دگشن و پروفسور گوژرو گذارنده بودند به عنوان معلم بیماری های پوست در آنجا شروع به خدمت نمودند.

 ایشان با توجه به عدم وجود  بخش مستقل پوست به فکر ایجاد بخش پوست افتادند.دولت بودجه ای برای اینکار نداشت. بالاخره بعد از مدتی قرار شد بخش با عنوان بخش عفونی و مقاربتی ایجاد گردد که پوست هم جزء آن باشد به این ترتیب اولین بخش پوست استان خراسان در بیمارستان شهر(200 تختخوابی) تاسیس شد. در این بیمارستان سه بخش داخلی با ریاست آقای دکتر احمد سالاری که ریئس بیمارستان هم بودند، زنان و مامائی با ریاست آقای دکتر علی سالاری و بخش عفونی و مقاربتی و پوستی با ریاست آقای دکتر رادپور شروع به کار کرده و این شروع بخش پوست در مشهد بود. در سال 1327 به دلیل بودجه محدود این بیمارستان آقای دکتر رادپور به بیمارستان امام رضا (ع) منتقل شدند و بخش پوست که همین مکان فعلی بخش است تاسیس گردید.

بالاخره بین سال های1321 تا1350  که آقای دکتر رادپور رئیس بخش پوست بودند آقای دکتر خلیلی و بعد آقای دکتر صدر به عنوان آسیستان در بخش شروع به کار نمودند.لازم به ذکر است که تنها آزمایشات پاراکلینیک در رشته بیماری های پوست فقط تشخیص سالک و گال و قارچ امکان پذیر بود تا اینکه با شروع به کار آقای دکتر علوی آسیب شناسی رشته پوست راه اندازی شد زیرا تا قبل از آن امکان تشخیص آسیب شناسی پوست میسر نبود و ایشان سهم عمده ای در آن  زمینه داشتند.

و سرانجام با تاسیس بیمارستان قائم (عج) و راه اندازی بخش ها آقای دکتر رادپور و آقای دکتر خلیلی به بیمارستان قائم (عج) و آقای دکتر صدر در بیمارستان امام رضا(ع) به امور درمان و آموزش در زمینه بیماری های پوست می پردازند در این دوران آقای دکتر مستوفی و خانم دکتر فاضل دوران دستیاری خود را در بیمارستان قائم (عج) شروع می نمایند.

در حال حاضر گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دو بخش پوست بیمارستان امام رضا(ع) با14 تخت مستقل و بخش پوست بیمارستان قائم(عج) با13 تخت که جزء بخش داخلی می باشد و همچنین تعداد10 عضو هیئت علمی مسئولیت آموزش دستیاران، کارآموزان و کارورزان را به عهده دارد. لازم به ذکر است تجهیزات تخصصی شامل فتوتراپی در سال 77 و لیزر در سال 84 در بیمارستان امام رضا(ع) راه اندازی شده اند از جمله سایر امکانات پاراکلینیک امکان انجام آزمایشات ایمونوفلورسانس مستقیم می باشد.

 

کلینیک ها ی خاص:

*در مانگاه  بیماریهای پوست اطفال روزه های یکشنبه

*درمانگاه سالک روزهای دوشنبه

*درمانگاه پمفیگوس روزهای چهارشنبه

*فتوتراپی همه روزه (شش روز هفته)

 

 

 
     

منوی اصلی