فعاليت هاي آموزشي گروه

 

درمانگاه پوست:

ساعت فعالیت درمانگاه استاف هر روز به جز پنجشنبه ها ، از ساعت 9 الی 13 شامل ویزیت بیماران و اتاق عمل( اتاق عمل سرپائی پوست) می باشد ، که در این درمانگاه عضو هیئت علمی همراه با کلیه دستیاران رشته پوست و کارآموزان و کارورزان حضور دارند که روزانه 40-50 بیمار سرپائی مورد ذیرش قرار می گیرند.

فعالیت های آموزشی گروه پوست دانشکده علوم پزشکی مشهد در دو مرکز امام رضا (ع) و مرکز قائم(عج) به شرح زیر می باشد:(جهت دریافت برنامه مورد نظر به صورت فایل pdf بر روی آن کلیک نمائید.)

ژورنال کلاب ، پنجشنبه ها 8 الی 10 
کنفرانس های ادواری ويژه متخصصين پوست در سال 96
برنامه روتيشن دستياران در سال 95-96
برنامه درمانگاه مرکز امام رضا (ع) در خرداد 96
برنامه درمانگاه مرکز قائم(عج) در تیر ماه 96
برنامه كلاس هاي تئوري دستياران در سال 95

منوی اصلی